Equip

equip

• Laia Mojica Gasol. Doctora europea en Territori, Patrimoni i Paisatge. Magíster en economia urbana, i gestió i valoracions urbanes i immobiliàries. Ha treballat com a investigadora a la Universitat de Lleida, consultora tècnica dels Plans de Desenvolupament Rural, tècnica estadística i cartògrafa. Col•laboradora de l’empresa Solucions Geogràfiques. Sòcia 2487 del Col•legi de Geògrafs. L’any 2010 va guanyar el premi Lluís Cassasas i Simó, atorgat per l’Institut d’Estudis Catalans.

• Jose Ruiz Jiménez. Llicenciat en Geografia. Soci fundador de Solucions Geogràfiques. Llicenciat en Geografia per la UAB i Màster en GIS (UNIGIS). Ha treballat com a tècnic de GIS al projecte Geobase del Colegio de Registradores de la Propiedad i en SENER realitzant cartografia sobre riscos d’inundabilitat. Es col•laborador en temes de cartografia i GIS en la Xarxa de Custòdia del Territori. Membre 1515 del Col•legi de Geògrafs. Exerceix com a Perit Judicial del Col•legi de Geògrafs.

• Marc Vila Recio. Llicenciat en Geografia. Soci fundador de Solucions Geogràfiques. Llicenciat en Geografia per la UB i Màster en GIS (IEEC). Ha treballat en l’àmbit de la consultoria privada i també de la empresa pública. La seva experiència professional s’ha centrat en les tecnologíes GIS/TIG aplicades a projectes, en planificació urbana, territorial, ambiental i en mobilitat i transports. Membre 1312, exerceix com a visador i perit judicial del Colegio de Geógrafos. Es també membre de l’ACTIG.

• ESPAIS VAT Es un projecte de Solucions Geogràfiques. Pots consultar més projectes i tot sobre nosaltres a www.solucionsgeografiques.info

Anuncios