Objectius

L’inventari d’espais amb un alt valor territorial i en desús neix de la voluntat de conèixer millor el patrimoni arquitectònic i cultural català.

Amb aquest projecte sabrem quants Espais VAT de cada tipologia hi ha, on són i en quin estat es troben. També hi incorporem la qualificació i classificació urbanística, així com els usos permesos, per tal de cercar la millor via per a la seva revalorització.

L’equip d’Espais VAT pren un paper actiu en la recuperació del patrimoni inventariat mitjançant l’anàlisi de les dinàmiques d’abandonament i mitjançant la recuperació urbanística, arquitectònica, social i econòmica. Fem plans estratègics i estudis de viabilitat.

Anuncios